Dansk Selskab For Sårheling Årsmøde den 21.-22. november 2019

Vi udstiller på Dansk Selskab For Sårheling (DSFS) Årsmøde den 21.- 22. november i Odense


 

Vi håber at se dig til Dansk Selskab For Sårheling (DSFS) Årsmøde, hvor vores produkt specialister vil vise et udvalg af vores produkter, samt svare på spørgsmål om vores produkter.  

Hvornår

21.- 22. november 2019


Hvor? 

Odeon
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C

 

Tema

Diabetiske fodsår

 

Program


Torsdag den 21. november

08.30 - 09.30      
Ankomst og registrering
                          Kaffe, the og brød

09.30 - 09.40      Velkomst og baggrund for årsmødets emne
                           v/ Dorthe Mogensen, hygiejnesygeplejerske, formand for Uddannelsesudvalget og
                           Susan Bermark, specialeansvarlig sygeplejerske, formand for bestyrelsen i DSFS

Sessionsleder: Dorthe Mogensen

09.40 - 10.10     Nationale kliniske retningslinjer for Diabetesbehandlingen i DK
                          - Blandt andet gennemgang af Wagner skala 
                          v/ Eskild Henneberg, overlæge, ort.kir. amb., Regionshosp. Holstebro og medlem af UU i DSFS

10.10 - 10.35     Fremtidens sundhedsvæsen: ”Fra traditionelle strukturer til tværsektorielt samarbejde ”
                          v/ Allan Flyvbjerg, klinisk professor, dr.med og direktør ved Steno Diabetescenter Copenhagen.


10.35 - 11.15     Pause med kaffe og faglig sparring på standene

11.15 - 11.30     Rundt i landet – hvilke tiltag på diabetesområdet?
                         v/ Eskild Henneberg, overlæge, ort. Kir. Amb. Regionshosp. Holstebro, medlem af UU i DSFS

11.30 - 11.50     Grundlæggende teknikker ved behandling af diabetiske fodsår.
                         - Sårbehandling, indledende case v/ Trine Swierstra-Banke, sårsygeplejerske ved OUH
                         - Alima Ashraf, Fodterapeut, OUH

11.50 - 12.20     Leucopatch – en ny mulighed til det diabetiske sår, som ikke vil hele.
                         Indledende case
                         v/ Lise Tarnow, Læge, Direktør ved Steno Diabetes Center Sjælland.

12.20 - 13.50     Frokost og faglig sparring på standene

Sessionsleder: Else Sværke Henriksen

13.50 - 14.10     Kirurgi ved Charcot-, mellem- og forfod 
                          v/ Johnny Frøkjær, overlæge, ort. Kir. Afdeling, OUH

14.10 - 14.30      Korrigerende bagfodskirurgi
                          v/ Venu Kavarthapu, Professor, consultant Orthopedic Surgeon, Kings College Hospital, NHS Foundation Trust, London.

14.30 - 14.50      Diabetiske fodsår og etnicitet – resultat fra Masterafhandling i Folkesundhed.
                          v/ Maria Plaschke, sårsygeplejerske, MPH, bestyrelsesmedlem i DSFS.

14.50 - 15.35      Tryksår (endelig titel mangler).
                           
v/ Ida Marie Bredesen, Sygeplejerske, PhD, Adjunct Associate professor, Department of Nursing and Health Sciences, Campus Drammen, Norge

15.35 - 15.55       Wound Qol – et livskvalitets-spørgeskema til menneske med sår
                           v/ Jane Thinggaard, cand. cur og sygeplejespecialist, OUH

15.55 - 16.15       Antropologiske studier
                           v/ Else Godsk Vestergaard, Sygeplejerske og MSA, Sårcentret i Viborg

16.30 - 17.30       Generalforsamling

19.00                   Årsfest og legatuddeling

 

Fredag den 22. november

Sessionsleder: Susan Bermark

09.30 - 09.50     Serviceprojekt med fri adgang til fodterapi i Region Syd
                          v/ Bo Liebergren (Sundheds-Samordnings Udvalget i Region Syd)

09.50 - 10.10     Diabetiske fodsårspatienter i den privatpraktiserende fodterapeuts hænder
                          v/ Lotte Quist, statsaut. fodterapeut, Brabrand
                         - Årsstatus
                         - Kategorisering
                         - Varigt fodtøj
                         - Kort

10.10 - 10.30     Kommunalt samarbejde på tværs hjælper risikofødder.
                         v/ v/ Heidi Hovmand Futtrup, Klinik for fodterapi, Nysted og Else Sværke Henriksen SD, Sårsygeplejerske i Guldborgsund Kommune.

10.30 - 10.50     Karkirurgi til diabetespatienter
                         v/ Annette Høgh, Overlæge, PhD, Sårcentret i Viborg, bestyrelsesmedlem i DSFS

10.50 - 11.20     Kaffe og faglig sparring på standene


11.20 - 12.20     
Kropsbårne hjælpemidler, - den juridiske vinkel
                         v/ Regitze Engtorp, Fuldmægtig, Ankestyrelsen.

12.20 - 13.50     Frokost og faglig sparring på standen


Sessionsleder: Rikke Trangbæk

13.50 - 14.10    Charcot - fod
                         v/ Bo Jørgensen, overlæge, Videncenter for Sårheling, BBH

14.10 - 14.30     Patientcase (endelig titel mangler)
                         v/ Patient og Bo Jørgensen, overlæge, Videncenter for Sårheling, BBH

14.30 - 15.30     Kommunikation, kropssprog og humor
                         v/ Brian Hansen, skuespiller og foredragsholder.

15.30 - 15.40     Afslutning
                 

 
Vi håber at se dig til Dansk Selskab For Sårheling Årsmøde den 21. og 22. november på Odeon i Odense.