Fagligt Selskab for Operationssygeplejersker Temadag den 23. maj 2019

Vi udstiller på Fagligt Selskab for Operationssygeplejersker (FS OP) Temadag den 23. maj i Middelfart


 

Vi håber at se dig til Fagligt Selskab for Operationssygeplejersker (FS OP, tidligere FS SASMO) Temadag, hvor vores produkt specialister vil vise et udvalg af vores produkter, samt svare på spørgsmål om vores produkter.  

Hvornår

23. maj 2019


Hvor? 

HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart


Tema

Læring og motivation i operationssygeplejen – 2019


Program

Kl. 08.00            Indregistrering
                          Kaffe, netværk og besøg hos industri

Kl. 08.45            Velkomst v. FS OP udvalg og præsentation af industri

Kl. 09.00            Analyse af læring i professionelle praksisser?
                          v/ Malene Kjær, Cand. Mag. & Ph.d. Kommunikation og interaktionsstudier, AAU
                          Hvordan kan vi, som sygeplejersker, være med til at bane vejen for nye operationssygeplejersker og
                          skabe et læringsrum, hvor de får det bedste med?
                          Hvad sker der, når vi flytter læring i praksis ind på operationsgangen? Eksempler fra praksis fremsættes, og på
                          den baggrund indbydes til spørgsmål, erfaringsudveksling og diskussion om læring i praksis på operationsgangene

Kl. 10.00            Netværk og pause
                          Besøg de spændende udstillinger og bliv inspireret

Kl. 10.30            Analyse af læring i professionelle praksisser
                          v/ Malene Kjær - fortsat

Kl. 11.30             Sygeplejestuderende
                          v/ 2 studerende
                          Sygeplejestuderendes erfaringer med læring i praksis

Kl. 12.00            Frokost og netværk
                          Besøg de spændende udstillinger og bliv inspireret

Kl. 13.00            Motivation i en præstationskultur
                          v/ Helle Hein, Cand. Merc. & Ph. D
                          Hvordan motiverer vi vores kolleger til at se de studerende som en ressource for
                          afdelingens faglige udvikling og som kommende kolleger?

Kl. 14.00            Kaffepause og industri

Kl. 14.30            Motivation
                          v/ Helle Hein – fortsat

Kl.15.30 - 15.45 Opsamling på dagen - og farvel og tak for denne gang



Tilmelding

Tilmelding med info om navn, adresse, evt. DSR nr., arbejdssted og ean nr. til fsop.nemtilmeld.dk