Kongres for Robotsygeplejersker den 8. og 9. november 2018

Vi udstillede på Kongressen for Robotsygeplejersker den 8. og 9. november 2018 på Herlev Hospital


 

Den 8. og 9. november 2018 udstillede vi på Kongressen for Robotsygeplejersker på Herlev Hospital. Programmet for dagen så sådan ud 


Torsdag d.8.11

09.30    Morgenmad og velkomst ved Ulla og Lotte
10.00    Nyt fra Intuitive ved Michael Hansen

10.30    Besøg på stuerne, 3 specialer, Gyn, Gas og Uro

11.30    Fælles frokost

Mødested Store auditorium:

12.15    Genbehandling og isolationsrengøring Erling Hansen
13.00    Indlæg fra Roskilde
13.15    Indlæg fra Ålborg
13.30    Indlæg fra RH
13.45    Indlæg fra Kolding
14.00    Indlæg fra Vejle

14.15    Kaffe

14.35    Indlæg fra Holstebro
14.50    Indlæg fra Esbjerg
15.05    Indlæg fra Åbenrå
15.20    Indlæg fra Odense
15.35    Indlæg fra Skejby
15.50    Afrunding ved Ulla og Lotte

19.00    Fællesspisning på restaurant i København

 

Fredag d.9. november

Mødested Store mødesal:

08.15    Kaffe
08.30    Nyt fra RFNA spl. Marianne Klem Overgård, Ålborg Sygehus
08.45    Fremlæggelse af projekter ved Ulla og Lotte
09.00    Lau Messmann, Símonsen & Weel og Mette Kleist, Kebomed, lejringsudstyr

09.30    Kaffe og standbesøg

10.00    Besøg på stuerne, praktisk lejring med nyt lejringsudstyr
11.00    Sygepleje og teknologi ved Rikke Bastholm
11.15    Kompetancekort ved Sidsel Nikolaisen

11.45    Frokost og standbesøg

12.45    Fagidentitet ved Annette Kolding

14.15    Kaffe og standbesøg

14.45    Afrunding ved Ulla og Lotte